Nieuws

maandag 24 januari 2011

Offshore Holland: nieuw relatie- en promotiemagazine voor Nederlandse toeleveringsindustrie in de upstream olie- en gasindustrie

Offshore Holland – dutch innovations and technologies for the international oil and gas industry. Het is de naam van een nieuwe uitgave, geïnitieerd door Offshore Visie en Navingo. Beide bedrijven hebben na intensief overleg met een aantal betrokken partijen besloten het Engelstalig relatie- en promotiemagazine Offshore Holland te produceren en uit te geven. Het doel van het magazine is het informeren van de internationale olie- en gasindustrie over de serviceverlening van Nederlandse bedrijven die gerelateerd zijn aan de offshore industrie. Daarnaast zullen technologische ontwikkelingen kenbaar worden gemaakt en zal het magazine bijdragen aan een positieve beeldvorming en positionering van Nederland als innovatief en vindingrijk partnerland.

Offshore Holland zal in 2011 gratis worden verspreid op belangrijke internationale offshore-beurzen zoals de OTC te Houston en Offshore Europe 2011 te Aberdeen. Dit zal geschieden door de Nederlandse exposanten zelf en vanuit de IRO-stand. Tevens zal de IRO het blad distribueren op een aantal internationale olie en gas evenementen waaraan de associatie deelneemt. Een deel van de oplage (6000 ex.) zal op naam worden verstuurd naar internationale decisionmakers uit de industrie.

Binnen het redactionele concept van Offshore Holland, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de journalistieke netwerken van beide initiatiefnemers, zal het promotiemagazine ook dienst gaan doen als catalogus voor de bedrijven die op eerdergenoemde beurzen deelnemen aan het Nederlandse paviljoen dat wordt georganiseerd door de IRO.

Offshore Visie en Navingo hebben inmiddels een brede ondersteuning gevonden voor hun initiatief. Naast de volledige ondersteuning van de IRO, is er de schriftelijke toezegging tot support van NOGEPA, Scheepsbouw Nederland en Holland: Pioneers in International Business. Ook de Nederlandse ambassade in de U.S.A. heeft haar medewerking toegezegd in de vorm van een redactioneel voorwoord en promotie van het magazine tijdens bezoeken aan Amerikaanse offshore gerelateerde bedrijven.

Zowel Offshore Visie als Navingo zijn in hun vakgebieden toonaangevend in Nederland. Naast de uitgave Offshore Visie in gedrukte vorm, is er ook een website met dagelijks offshore nieuws. Navingo is organisator van bekende offshore evenementen zoals Offshsore Energy en Navingo Maritime & Offshore Career Event.

Voor verdere informatie over redactionele bijdragen en het plaatsen van advertenties, kunt u contact opnemen met Jeroen Tresfon – jt@navingo.nl of Han Heilig – han@practica.nl

Meer Nieuws

Navingo BV, Jan van Galenstraat 56, 3115 JG Schiedam, T:+31 (0)10 2092 600, F:+31 (0)10 436 8134